tutoria mètode didàctic

La teoria és un recull de la normativa dividida en diferents unitats i estructurada de la manera que hem cregut més convenient per assolir els coneixements de cada nivell.


També en l'apartat de teoria hi ha uns arxius anomenats Estratègies pràctiques que vindrien a ser totes aquelles explicacions que interpreten la normativa o que serveixen per recordar certs aspectes teòrics. També inclou resums i quadres per memoritzar amb més facilitat. Les Estratègies pràctiques serien tot allò que la professora explica a classe.


Com a apartat teòric també podem comptar amb les bibliografies.