tutoria


Cada curs té un Pla de treball molt pautat, concretat en un calendari on s'especifica tot allò que cal fer.

Dividim els continguts en unitats que cal anar treballant. Cada unitat té uns materials que consten d'una part te˛rica i d'uns exercicis. Al final de cada unitat cal haver après la teoria i realitzat els exercicis autocorrectius.

Periòdicament -força sovint-, a més d'anar treballant la teoria i els exercicis autocorrectius, caldrà fer un exercici escrit que corregirem i retornarem. Amb les correccions hi haurà, si cal, aspectes concrets que no hagin quedat clars amb la corresponent teoria i els exercicis adients per millorar.
 
L'avaluació del curs és formativa, constantment es valora el procés d'aprenentatge. Part d'aquesta avaluaciˇ es realitza amb uns exercicis pràctics sobre els continguts treballats fins al moment.

Treballem també amb uns arxius anomenats Estratègies pràctiques, que són una interpretació eficaç per entendre i memoritzar allò que és imprescindible de la gramàtica i deixar per als erudits el més conflictiu. Només cal saber el que ens permetrà escriure normalment amb correcció; i què i on cal consultar els dubtes. Després cadascú és molt lliure d’aprofundir en qüestions controvertides de la normativa.

 

Totes les consultes o dubtes que sorgeixin es poden consultar via correu electrònic.


 

á