tutoria mètode didàctic

 

Hi ha dos tipus d'exercicis.

Els autocorrectius que estan organitzats per títols molt concrets, per exemple: B/V, verbs... Aquests exercicis són mecànics, i normalment de solució única; per això tenen la clau o solució per autocorregir-los; sempre que algú no entengui la clau o cregui que hi pot haver una altra solució, només ha de consultar-nos-ho via correu electrònic. D'aquests exercicis n'hi ha uns quants per a cada tema, i de diferents tipus; cadascú en fa tants com cregui convenient.

L'altre tipus d'exercicis són els d'expressió escrita o els de correcció múltiple. Els d'expressió escrita són els de producció pròpia, és el que entendríem per redaccions. Els de correcció múltiple, amb part de creació pròpia, estan pautats a partir de textos ja fets, d'aquest segon tipus poden ser, per exemple, els resums.