documentaciˇ puntuació

 

La puntuació és el sistema a través del qual representem les pauses i els canvis d'entonació en la llengua escrita, i també reflecteix la manera com estructurem les frases o idees. Òbviament, la puntuació, a un nivell més pràctic, ens serveix per dur a terme una bona lectura.

La puntuació, alhora, aporta significat al text . Per exemple: Fets, no paraules. / Fets no, paraules.

Cadascun dels signes de puntuació té uns usos i funcions concrets.

 

la coma - el punt i coma - el punt - els dos punts - els punts suspensius - la barra inclinada - el parèntesi -

el guió - les cometes - els signes d'entonació

els espais