Per elaborar un document ben redactat, a més d'un bon contingut, ben organitzat i clar, cal tenir un bon coneixement de la normativa, i pràctica en la redacció de textos.

 

Tots els documents que trobaràs a continuació t'ajudaran a polir els teus textos i a acabar-los d'arrodonir.

 

majúscules i minúscules - abreviatures: normativa i ús - sigles: normativa i ús

símbols: normativa i ús - abreviatures, sigles i símbols més corrents - tractament

signes de puntuació - fórmules fixes

 

 

Si creus, però, que necessites millorar l'expressió escrita, sempre pots animar-te a fer un curs de Pràctiques d'expressió escrita o de Comunicació escrita especialitzada.